image
image
image
image
image

Nabízené služby

Řízení technických a výrobních projektů

 • Investiční projekty včetně spolupráce při specifikaci technologie, technického a ekonomického zhodnocení investice, organizace výběrového řízení, technického dohledu nad instalací technologií, podpory při zaškolení pracovníků a dohledu nad zkušebním provozem.
 • Změnové projekty
  • Změny řízení a reorganizace výrobního nebo technického úseku
  • Změny a optimalizace interních procesů
 • Projekty optimalizace výroby z hlediska metod štíhlé výroby
 • Projekty implementací firemních ERP
 • Projekty nastavení a zavedení interních procesů (změnové řízení, projektový management, 5S, TPM, SMED, atd.)
 • Projekty optimalizace plánování výroby

Interim management

 • Poskytování manažerské kapacity na definované období
 • Změnový interim management: Realizování zásadní změny u klienta
 • Projektový interim management: Implementace definovaného projektu
 • Substituční interim management: Dočasné obsazení určité pozice v organizaci klienta. Specifickou variantou je tzv. stínový management, kdy se jedná o dočasné zdvojení určité pracovní pozice s cílem úspěšné realizace daného projektu a zároveň rozvoje schopností stínovaného pracovníka.

Zprostředkování obchodu

 • zastoupení výrobních firem před zákazníky nebo dodavateli
 • zajištění kvalitní komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem

Optimalizace nákupu a kooperací

 • Nalezení vhodných kooperantů, audit jejich možností a schopností
 • Realizace výběrových řízení dodavatelů
 • Nákupní analýzy, tvorba nákupních strategií
 • Analýza a optimalizace stavu zásob

Konzultační a školící činnost

 • Technická školení, metody štíhlé výroby